Παιδικό Xωριό SOS Βάρης

Την Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ,η Ένωση μας πραγματοποίησε εκδήλωση στο Παιδικό Χωριό S.O.S της Βάρης ,όπου το Πολιτιστικό Τμήμα της παρουσίασε  παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια . Eπίσης προσέφερε 10 κούτες με ιατροφαρμακευτικό υλικό και ρουχισμό

FacebookTwitter